główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały - 2017 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXI/140/2017 161 KB
Uchwała Nr XXXI/141/2017 MB
Uchwała Nr XXXI/142/2017 MB
Uchwała Nr XXXII/143/2017 630 KB
Uchwała Nr XXXIII/144/2017 MB
Uchwała Nr XXXIII/146/2017 368 KB
Uchwała Nr XXXIII/147/2017 161 KB
Uchwała Nr XXXIII/148/2017 791 KB
Uchwała Nr XXXIII/149/2017 MB
Uchwała Nr XXXIII/150/2017 MB
Uchwała Nr XXXIV/151/2017 278 KB
Uchwała Nr XXXV/152/2017 MB
Uchwała Nr XXXV/153/2017 MB
Uchwała Nr XXXV/154/2017 202 KB
Uchwała Nr XXXVI/155/2017 236 KB
Uchwała Nr XXXVI/156/2017 179 KB
Uchwała Nr XXXVI/157/2017 203 KB
Uchwała Nr XXXVI/158/2017 261 KB
Uchwała Nr XXXIII/145/2017 531 KB
Uchwała Nr XXXVII/159/2017 MB
Uchwała Nr XXXVII/160/2017 MB
Uchwała Nr XXXVII/161/2017 MB
Uchwała Nr XXXVIII/162/2017 172 KB
Uchwała Nr XXXVIII/163/2017 233 KB
Uchwała Nr XXXVIII/164/2017 462 KB
Uchwała Nr XXXVIII/165/2017 MB
Uchwała Nr XXXVIII/166/2017 MB
Uchwała Nr XXXVIII/167/2017 209 KB
Uchwała Nr XXXVIII/168/2017 277 KB
Uchwała Nr XXXIX/169/2017 279 KB
Uchwała Nr XXXIX/170/2017 MB
Uchwała Nr XXXIX/171/2017 MB
Uchwała Nr XL/172/2017 MB
Uchwała Nr XL/173/2017 MB
Uchwała Nr XLI/174/2017 MB
Uchwała Nr XLII/175/2017 MB
Uchwała Nr XLII/176/2017 MB
Uchwała Nr XLIII/177/2017 MB
Uchwała Nr XLIII/178/2017 236 KB
Uchwała Nr XLIII/179/2017 238 KB
Uchwała Nr XLIII/180/2017 252 KB
Uchwała Nr XLIII/181/2017 245 KB
Uchwała Nr XLIII/182/2017 MB
Uchwała Nr XLIV/183/2017 299 KB
Uchwała Nr XLIV/184/2017 712 KB
Uchwała Nr XLIV/185/2017 MB
Uchwała Nr XLIV/186/2017 270 KB
Uchwała Nr XLIV/187/2017 227 KB
Uchwała Nr XLIV/188/2017 MB
Uchwała Nr XLIV/189/2017 801 KB
Uchwała Nr XLIV/190?2017 777 KB
Uchwała Nr XLV/191/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/192/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/193/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/194/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/195/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/196/2017 641 KB
Uchwała Nr XLVI/197/2017 773 KB
Uchwała Nr XLVI/198/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/199/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/200/2017 MB
Uchwała Nr XLVI/201/2017 10 MB