artykuł nr 1

Uchwały podatkowe na 2017 rok

artykuł nr 2

Podatek leśny na 2017 rok

artykuł nr 3

Podatek rolny na 2017 rok

artykuł nr 4

Podatek od nieruchomości na 2017 rok