główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały - 2016 rok

obrazek
Załączniki:
Uchwała Nr XIX/82/2016 400 KB
Uchwała Nr XIX/83/2016 383 KB
Uchwała Nr XIX/84/2016 160 KB
Uchwała Nr XIX/85/2016 MB
Uchwała Nr XIX/86/2016 MB
Uchwała Nr XX/87/2016 MB
Uchwała Nr XX/88/2016 245 KB
Uchwała Nr XX/89/2016 MB
Uchwała Nr XXI/90/2016 290 KB
Uchwała Nr XXI/91/2016 MB
Uchwała Nr XXII/92/2016 MB
Uchwała Nr XXII/93/2016 MB
Uchwała Nr XXIII/94/2016 369 KB
Uchwała Nr XXIII/95/2016 425 KB
Uchwała Nr XXIV/96/2016 MB
Uchwała Nr XXII/92/2016 - cz.1 10 MB
Uchwała Nr XXIV/97/2016 cz.2 10 MB
Uchwała Nr XXIV/97/2016 cz.3 10 MB
Uchwała Nr XXIV/97/2016 cz.4 MB
Uchwała Nr XXIV/98/2016 MB
Uchwała Nr XXIV/99/2016 777 KB
Uchwała Nr XXIV/100/2016 MB
Uchwała Nr XXIV/101/2016 MB
Uchwała Nr XXIV/102/2016 249 KB
Uchwała Nr XXIV/103/2016 207 KB
Uchwała Nr XXIV/104/2016 277 KB
Uchwała Nr XXV/105/2016 290 KB
Uchwała Nr XXV/106/2016 309 KB
Uchwała Nr XXV/107/2016 MB
Uchwała Nr XXV/108/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/109/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/110/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/112/2016 236 KB
Uchwała Nr XXVII/115/2016 292 KB
Uchwała Nr XXVIII/117/2016 MB
Uchwała Nr XXVIII/118/2016 285 KB
Uchwała Nr XXIX/120/2016 292 KB
Uchwała Nr XXVIII/119/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/113/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/114/2016 MB
Uchwała Nr XXVI/111/2016 958 KB
Uchwała Nr XXVII/116/2016 MB
uchwała Nr XXIX/121/2016 648 KB
Uchwała Nr XXIX/122/2016 MB
Uchwała Nr XXIX/123/2016 688 KB
Uchwała Nr XXIX/124/2016 MB
Uchwała Nr XXIX/125/2016 MB
Uchwała Nr XXIX/126/2016 MB
Uchwała Nr XXIX/127/2016 205 KB
Uchwała Nr XXIX/128/2016 223 KB
Uchwała Nr XXIX/129/2016 800 KB