główna zawartość
artykuł nr 1

Podatek od posiadania psów

Załączniki:
UCHWAŁA Nr LIII/227/2014 18 KB
artykuł nr 2

Podatek rolny

Załączniki:
U C H W A Ł A Nr LIII/224/2014 44 KB
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości

Załączniki:
UCHWAŁA Nr LIII/225/2014 42 KB
artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych