artykuł nr 1

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi

artykuł nr 2

Zarządzenie NR 43/2014

artykuł nr 3

Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi