artykuł nr 1

Uchwała Nr XLV/200/2013

artykuł nr 2

Uchwała Nr XLV/199/2013

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLV/198/2013

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLV/197/2013

artykuł nr 5

Uchwała Nr XLV/196/2013