artykuł nr 1

Uchwała Nr XXX/134/2012

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXX/133/2012

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXX/132/2012

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXX/131/2012

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXX/130/2012