artykuł nr 1

Uchwała Nr XXX/138/2012

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXX/137/2012

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXX/136/2012

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXX/135/2012

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXX/134/2012