artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości na 2012 rok

 UCHWAŁA Nr XV/66/2011

  RADY GMINY W TCZOWIE

     z dnia 9 listopada 2011r.

artykuł nr 2

Opłata od posiadania psów na 2012 rok

 UCHWAŁA Nr XV/69/2011

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 9 listopada 2011r.

artykuł nr 3

Obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012

 U C H W A Ł A  Nr XV/65/2011

Rady Gminy w Tczowie

z dnia 9 listopada 2012r

artykuł nr 4

Wysokość stawki opłaty targowej na 2012 rok

 UCHWAŁA Nr XV/68/2011

RADY GMINY W TCZOWIE

z dnia 9 listopada 2011r

artykuł nr 5

Podatek od środków transportowych na 2012 rok

 UCHWAŁA  Nr XV/67/2011

                                                  Rady   Gminy  w   Tczowie

   z  dnia 9 listopada 2012r.