artykuł nr 1

Protokół kontroli Nr SHP.6210.11.19.2022.23

artykuł nr 2

Protokół kontroli ZUS

artykuł nr 3

P R O T O K Ó Łz kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Tczów za okres od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2000r. i otwarcia 2011r.