artykuł nr 1

średnia cena sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku

artykuł nr 2

średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 października 2010 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku

artykuł nr 3

Podatek od środków transportowych na 2011 rok

 

 UCHWAŁA Nr LXII/223/2010
 Rady   Gminy w   Tczowie
z dnia 27 października 2010r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości
 stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 

artykuł nr 4

Podatek od nieruchomości na 2011 rok

 

 UCHWAŁA Nr LXIII/228/2010
 RADY GMINY W TCZOWIE
 z dnia 12 listopada 2010r.
 
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości  na  2011 rok