artykuł nr 1

Z a r z ą d z e n i e Nr 23 /2010

  Z a r z ą d z e n i e Nr 23 /2010

Wójta Gminy Tczów
z dnia 8 grudnia 2010 roku
 
 
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy
 za święto w dniu 25 grudnia 2010 r.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 4

ZARZĄDZENIE NR 4/2010

 Wójta Gminy Tczów
 z dnia 15 lutego 2010 r.
 
 w sprawie powołania Komisji przygotowującej dokumenty niezbędne do   wniosku o wydanie zezwolenia na brakowanie dokumentacji
 niearchiwalnej
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 3

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

WÓJTA GMINY TCZÓW – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 12 lutego 2010 r.
w sprawie tworzenia, restrukturyzacji i przygotowania do działania
formacji obrony cywilnej.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1

Wójta Gminy w Tczowie
z dnia 18 stycznia 2010 roku.
 
w sprawie powołania rzeczoznawców na terenie gminy Tczów