artykuł nr 1

Uchwała Nr L/184/2009

UCHWAŁA Nr L/184/2009

Rady Gminy w Tczowie
z dnia 30 grudnia 2009r.
 
 
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2010.
artykuł nr 2

Uchwała Nr L/183/2009

 

Uchwała Nr L/183/2009
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 30 grudnia 2009 roku

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2010 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIX/181/2009

 

Uchwała Nr  XLIX/181/2009
Rady Gminy w Tczowie
z dnia 8 grudnia 2009
 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat oraz trybu pobierania tych opłat.
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLIX/180/2009

 

Uchwała Nr XLIX/180/2009
 Rady Gminy w Tczowie
z dnia 08 grudnia 2009 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tczów
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVIII/178/2009

 

UCHWAŁA Nr XLVIII/178/2009
 
RADY GMINY W TCZOWIE
 
z dnia 20 listopada 2009 r.
  
w sprawie przystąpienia Gminy Tczów do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”  2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” .