główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XXXIV/124/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 1 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2009rok

artykuł nr 7

Uchwała Nr XXXIV/122/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 1 grudnia 2008r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego za 2009 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/122/2008 27 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr XXXIV/123/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 1 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości za 2009 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/123/2008 41 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr XXXIV/126/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 1 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za odprowadzanie ścieków

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/126/2008 25 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr XXXIV/125/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 1 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia

Załączniki:
Uchwała Nr XXXIV/125/2008 23 KB