główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXVI/131/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2009 rok

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/131/2008 79 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXXVI/132/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Tczów z organizacjami pozarządowymi na rok 2009

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/132/2008 23 KB
Załącznik 53 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXXVI/133/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008r

w sprawie przyjęcia do realizacji w budżecie gminy projektu w ramach
Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
"Wiedza - przepustką do sukcesu"

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/133/2008 23 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXVI/134/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy w Tczowie

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/134/2008 25 KB
artykuł nr 5

Uchwał Nr XXXVI/135/2008

Uchwała Rady Gminy w Tczowie z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady i jej organów

Załączniki:
Uchwała Nr XXXVI/135/2008 23 KB