główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała IV/21/2006

W sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
artykuł nr 2

Uchwała III/13/2006

W sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2007.
Załączniki:
Uchwała III/13/2006 9 KB
artykuł nr 3

Uchwała III/16/2006

W sprawie ustalenia wysokości opłat za odprowadzenie ścieków.
Załączniki:
Uchwała III/16/2006 23 KB
artykuł nr 4

Uchwała III/15/2006

W sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia.
Załączniki:
Uchwała III/15/2006 21 KB
artykuł nr 5

Uchwała III/14/2006

W sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych.