główna zawartość
artykuł nr 1

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że w dniu 27.03.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie budynku zaplecza technicznego przy placu zabaw przewidzianej do realizacji na działce nr ewid.184/3 w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów.

artykuł nr 2

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2020 r. dotyczące nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Podzakrzówek, gmina Tczów, pow. Zwoleński, woj ,mazowieckie"

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2020 roku
artykuł nr 3

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb 0004 Janów, gmina Tczów".

artykuł nr 4

Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Tczów z dnia 19.03.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej dla: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb 0005 Józefów, gmina Tczów".

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE z dnia 09.03.2020 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".