główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie napowietrznej linii światłowodowej na podbudowie słupowej przewidzianej do realizacji na działce nr ewid. 1095 w miejscowości Bartodzieje, gmina Tczów".

artykuł nr 3

Obwieszczenie - decyzja z dnia 28.11.2019r. o warunkach zabudowy: "budowa stacji paliw płynnych i gazowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Rawica”

artykuł nr 4

Obwieszczenie z dnia 23.07.2019r. w sprawie Projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z realizacja inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł Radom Południe (z węzłem)m - Puławy (węzeł Bronowice na obwodnicy Puław)

Obwieszczenie z dnia 23.07.2019r.
artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE z dnia w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych sporządzonego w celu określenia warunków hydrogeologicznych w związku z realizacją inwestycji pn.: "Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku węzeł radom południe (z węzłem) - Puławy (węzeł "Bronowice" na obwodnicy Puław)"

Obwieszczenie z dnia 06.06.2019r.