główna zawartość
artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 13.05.2020r.

Wójt Gminy Tczów zawiadamia strony, że zakończone zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 819/1, 819/2 w miejscowości Brzezinki Stare, obręb Brzezinki Stare, gmina Tczów".

artykuł nr 2

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 12.05.2020r.

Wójt Gminy Tczów zawiadamia stron, że w dniu 12.05.2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb Janów, gmina Tczów.

artykuł nr 3

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 11.05.2020r.

Wójt Gminy  Tczów  zawiadamia  strony,  że  w  dniu  11.05.2020  r.  została  wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, gmina Tczów

artykuł nr 4

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 16.04.2020r.

Wójt Gminy  Tczów  zawiadamia  strony,  że  zakończone zostało  postępowanie  administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : ,, Rozbudowie budynku szkoły o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz rozbiórka budynku niemieszkalnego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 395/1, 395/2 w miejscowości Janów, obręb Janów, gmina Tczów".

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Tczów z dnia 15.04.2020r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowie placu zabaw dla dzieci wraz z budynkiem zaplecza technicznego przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 67/7, 68/2 w miejscowości Józefów, obręb Józefów, gmina Tczów"

obrazek