artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXI/163/2004 Rady Gminy w Tczowie

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok