główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29-06-2020 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29-06-2020 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 04-06-2020r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25-05-2020 r.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29-05-2020 r.