główna zawartość
artykuł nr 1

Treść wiadomości

Wystąpienie Wójta na uroczystej sesji w dniu 08 maja 2004 roku.

SZANOWNI ZEBRANI

Nasze uczestnictwo w Unii Europejskiej jest już faktem dokonanym.Staliśmy się pełno uprawnionym członkiem wielkiej geo- politycznejstruktury skupiającej najpotężniejsze państwa współczesnej europy.Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej było poniekąd koniecznością. Nie jesteśmy jeszcze na tyle silnym krajem i długo nie będziemy, abyśmy mogli pewnie stanowićo swoim bycie politycznym. Członkowstwo w Unii ma nam- przynajmniej teoretycznie stworzyć sznsę na szybszy rozwój ekonomiczny i poprawę jakości życia.Nie oznacza to bynajmniej, że znaleźliśmy sięw nowej lepszej rzeczywistości,że ludzie będąmieli to co dla zwykłego człowieka jest bardzo ważne a może nawet najważniejsze- pracę, godziwe zarobki, szansę na rozwój dla naszej młodzieży. tego nam nikt nie zagwarantuje- to musimy wypracowaćsami, a może racaej nasi politycy- mądrze przez nas wybrani.Jedno jest pewne- będąc członkiem Unii, poprzez przedstawicielstwo w Parlamencie Europejskim Polacy będą mieć szansę na współudział  w tworzeniu polityki, która pośrednio dotyczy każdego obywatela - każdego z nas, bo jak  mówi przysłowie ,,Nieobecni głosu nie mają". Musimy zatem naszą obecność w Unii Europejskiej wykorzystać jak najmądrzej.

Trzeba wiedzieć,że Unia nie jest tworem doskonałym.Formalna wspólnota nie zlikwidowała bynajmniej wielu wewnętrznych napięć, czy chęci dominajcji przynajmniej przez niektóre państwa- zwłaszcza Francję i Niemcy.Nadal w tej zbiorowości są ,,równi" i ,,równiejsi". My startujemy z pozycji ,,Ubogiego krewnego" dlatego musimy dobrze zadbać o swoje interesy. Niewątpliwie Polska jest zapóźniona wobec krajów Europy Zachodniej. My wciąż musimy doganiać Europę, ale nie powinniśmy czuć sięgorsi.Burzliwa historia, któa doświadczała nasz kraj wyjątkowo okrutnie odcisnęła piętno na naszym rozwoju ekonomiczno - społecznym. Wnosimy za to do wspólnoty olbrzymi bagaż kulturowy i przynajmniej pod tym względem nie jesteśmy gorsi. w tym miejscu wypada raz jeszcze wyjaśnić sens stwierdzenia- że ,,Polska wchodzi do Europy". Polska jako  kraj jest w europie już od X wieku- kiedy uzyskaliśmy jasno określoną państwowość i suwerenność. Przez różne zawirowania historyczne byliśmy zepchnięci ( a może daliśmy się zepchnąć) na margines sceny politycznej. Teraz mamy ponowną szansę, którą należy umiejętnie wykorzystać.

A jakie są przewidywane korzyści naszego wstąpienia do Unii?-patrząc realnie z umiarkowanym optymizmem.jedną z nich jest względna gwarancja bezpieczeństwa.W zjednoczonej Europie już od 59 lat nie doszło do żadnej wojny- pod tym względem możemy czuć się bezpieczni, zyskujemy większe sznse na swobodniejszą wymianą handlową, nieograniczony przepływ ludzi.Unia stawrza duże szanse dla ludzi młodych, dla których powstały specjalne programy w zakresie edukacji i kształecenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych obejmujących dzieci i młodzież w zakresie - od przedszkola aż po studia wyższe. Najbardziej popularne to : Sokrates i Leonardo da Vinci. Młodzi, ambitni, niezamożni ludzie będąmogli podjąć dobre studia za granicą i staraćsię o dobrą pracę. Również i absolwenci polskich szkół będą mieli szansę - europejski rynek pracy potrzebuje ,,odmłodzenia".Będąpotrzebni młodzi ludzie z dobrym wykształceniem i znajomością języków, oraz dobrzy fachowcy wysoko wykwalifikowani.Pozostali zwłaszcza pracownicy fizyczni bedąmogli liczyć przede wszystkim na zatrudnienie okresowe.Trzeba pamiętać jednak, że istnieje w tym zakresie duża konkurencja i same dobre chęci nie wystarczą.

A to co Nas- mieszkańców wsi będzie interesowała, przede wszystkim- szanse na rozwój rolnictwa.W pierwszej kolejności ma to byćpomoc bezpośrednia w postaci dopłat i możliwości otrzymania rent strukturalnych.Rozwój rolnictwa jest bardzo ważny dla Polski.Niestety rolnictwo znajduje się w nienajlepszym stanie.Rolnicy mają wciąż pogłebiające się trudności z sprzedażą na korzystnych warunkach swoich produktów, a przez to pogarsza się kondycja finansowa polskiej wsi.produkowana przez naszych rolników żywność jest konkurencyjna- zdrowa i wysoko jakościowa, ale słąbo promowana na rynkach, głównie Europy Zachodniej. 

Wielu Polaków,uważa że integracja jest złem koniecznym, bo choć niekorzystna dla Polski jest najlepszym z możłiwych rozwiązań.Przed Nami wybory do Prarlamentu Europejskiego.Jako mieszkańcy wsi, wybierzmy ludzi sprawdzonych, którzy swoją postawą udowodnili,że potrafią służyć wsi i ojczyźnie.

Na zakończenie trzeba powiedzieć, raz jeszcze - Unia nie jest dla Nas żadnym zbawieniem, jest wyborem, którego dokonaliśmy w pewnym sensie z konieczności, z rozsądku, który nakazuje nie pozostawać w tyle, lecz równać do najlepszych.Możemy mieć wątpliwości, czy stało się to w odpowiednim momencie- ale z drugiej strony,lepszego mogło już nie być, a Europa nie bedzie czekać.

Musimy być mądrymi, rozważnymi sceptykami i umierkowanymi optymistami, a przezde wszystkim zachowujmy wiarę w lepsze jutro i cierpliwość- bo czas jest najlepszym stwierdzeniem. 

WÓJT  GMINY  TCZÓW 

ANDRZEJ WOLSZCZA