artykuł nr 1

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 18-12-2018 r.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 12-12-2018 r.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 04-12-2018 r.

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 05-10-2018 r.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24-08-2018