główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14-12-2017r

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13-12-2017r

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 13-12-2017r

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16-11-2017r

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno- Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 06-11-2017r