główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2016r

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 16 listopada 2016r

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dnia 7-11-2016

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu dnia 7-11-2016

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu dnia 14-10-2016