artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2015r

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dnia 04-12-2015

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu dnia 04-12-2015

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 23.11.2015r

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 13.11.2015r