artykuł nr 1

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2014r

artykuł nr 2

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dnia 08-12-2014

artykuł nr 3

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu dnia 08-12-2014

artykuł nr 4

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

artykuł nr 5

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu