artykuł nr 1

Wniosek o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego