główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o posiedzeniu Gminnej Komisji Rewizyjnej w dniu 2 października 2013r

artykuł nr 7

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 13 maja 2013r

artykuł nr 8

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 13 maja 2013 roku

artykuł nr 9

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Samorządu w dniu 29 kwietnia 2013r

artykuł nr 10

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 29 kwietnia 2013 roku