artykuł nr 1

Sporządzenie aktu zgonu

 

Sporządzenie aktu zgonu
 
 
Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia.
 
Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
-małżonek lub dzieci zmarłego
-najbliżsi krewni lub powinowaci
-osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon
-osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały.
 
Akt zgonu sporządza się na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza.
 
Osoba zgłaszająca zgon zobowiązana jest przedstawić dowód osobisty osoby zmarłej. Dowód osobisty po unieważnieniu zostaje zwrócony zgłaszającemu zgon.
 
Sporządzenie aktu zgonu jest wolne od opłaty skarbowej.