artykuł nr 1

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

1. Rokita Małgorzata - Przewodnicząca
2. Ziółkowska Edyta – Z-ca Przewodniczącej
3. Kisio Anna - członek