artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1. Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. -

  1. Chmurzyński Bartłomiej -Przewodniczący
  2. Bator Grzegorz - Z-ca Przewodniczącego
  3. Balcerek Kazimierz - członek
  4. Wiśniewski Mariusz - członek
  5. Woźniak Piotr - członek
  6. Ziółkowska Edyta - członek
  7. Kołaga Andrzej - członek