główna zawartość
artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

1. Komisja Budżetu i Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. -

  1. Chmurzyński Bartłomiej -Przewodniczący
  2. Kisio Anna –Z-ca Przewodniczącego
  3. Balcerek Kazimierz- członek
  4. Bator Grzegorz- członek
  5. Wiśniewski Mariusz -członek
  6. Woźniak Piotr- członek
  7. Ziółkowska Edyta- członek