główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o rozsrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Tczów.

Załączniki:
Załącznik 113.16 KB
artykuł nr 2

Odpowiedzi na zapytania do prztergu nieograniczonego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Tczowie

Załączniki:
Załącznik 177.33 KB
artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na ,,Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4dla OSP Tczów .

Załączniki:
Ogłoszenie 173.26 KB
SIWZ 251.10 KB
Formularz ofertowy 36.00 KB
specyfikacja techniczna 104.50 KB
Oświadczenie 29.50 KB
Oświadczenie 44.89 KB
Projekt umowy 137.31 KB
Wykaz dostaw 45.94 KB
artykuł nr 4

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Gminnego w Tczowie w ramach projektu Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów

Załączniki:
ogloszenie 353.82 KB
SIWZ 1,009.53 KB
zalacznik nr 1 180.89 KB
zalacznik nr 1A-1F 154.17 KB
zalacznik nr 2 267.41 KB
zalacznik nr 3 262.52 KB
zalacznik nr 4 253.24 KB
zalacznik nr 5 473.50 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o rozsrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW GMINY TCZÓW

Załączniki:
Załącznik 113.94 KB